Šta znači KRV?

» krv • ženski rod (anatomija) Krv je tečnost koja cirkuliše telom noseći kiseonik i hranu telesnim ćelijama, a od njih preuzima ugljen-dioksid i otpadne produkte.
Tečnost u žilama, tečno tkivo, tečnost koja neprestano kruži u telu kroz naročite cevi, nazvane krvni sudovi ili žile, zahvaljujuči radu srca. Na taj način krv prodire u sve organe tela i dolazi u dodir sa njihovim ćelijama. Uloga krvi je višestruka i veoma važna za život i rad ćelija, odnosno organa, a sastoji se u prenošenju raznih materija. Ona predaje organima kiseonik i hranljive materije, a prima od njih ugljen dioksid i nepotrebne sastojke razgrađenih materija. Ove nepotrebne sastojke predaje organima za islučivanje..
U telu prosečnog čoveka ima je 5 do 6 litara.