Šta znači KRUŽOK?

» kružok • muški rod Manji, zatvoren krug ljudi, koji su se, posle drugog svetskog rata, bavili političkim obrazovanjem koristeći grupni rad (rus.)