Šta znači KRUT?

» krut • pridev Tvrd, čvrst, ukrućen.