Šta znači KRUSTIČKI INSTRUMENTI?

» krustički instrumenti • gr. udaram, lat. instrumentum muzički: instrumenti u koje se udara, napr. bubanj.