Šta znači KRUPARA?

» krupara • im. Sprava za mlevenje ili mesto gde se proizvode mlinski proizvodi. Mlin