Šta znači KRUPADA?

» krupada • ženski rod jah. Školski skok kod koga konj prednje noge izbaci uvis, a zadnjima se odbaci i izvede skok preko prepone.