Šta znači KRUNSKI?

» krunski • pridev Državni, kraljevski u monarhističkim društvima (lat.)