Šta znači KRUNIŠTE, KONZOLNO?

» Krunište, konzolno • im. drvena konzolna konstrukcija/galerija na vrhu zidine ili kule za stražare i obranu; može biti natkrivena manjim drvenim krovom