Šta znači KRUNIŠTE?

» Krunište • im. u užem smislu nazubljeni parapet na vrhu zidine koji se sastoji od prsobrana, zubaca i vizira; važan odbrambeni element vezan uz krunište je i stražarska staza