Šta znači KRUNA?

» kruna • ženski rod Znak vladarskog dostojanstva koji se u svečanim prilikama nosi na glavi; v. korona.
Vrhunac, najviši domet čega;
Ukras na glavi mlade
Krošnja drveta. (lat.9

» kruna • ženski rod (finansije) Novčana jedinica u nekim evropskim državama.
Švedski, danski, norveški, češki ... novac. (lat.)
» kruna • ženski rod (medicina) Prevlaka preko zuba.