Šta znači KRUKS?

» kruks • muški rod Krst; fig. muka, patnja.