Šta znači KRUGOVI?

» krugovi Kružne geometrijske slike.