Šta znači KRSTANICE?

» krstanice Prečnice na vratu tambure kojima se označavaju tonovi.