Šta znači KRSTANICA?

» krstanica • ženski rod Prečnica na vratu tambure kojom se označava ton.