Šta znači KRŠLJAK?

» kršljak • muški rod Onaj koji šivi u kršu.