Šta znači KROFTER?

» krofter • muški rod Škotski seljak, pola farmer a pola radnik, koji nema sopstvene zemlje nego plaća za nju veleposedniku neku malu zakupninu.