Šta znači KROĆATI?

» kroćati Krstonosci, krstaši, križari.