Šta znači KROĆA?

» kroća • ženski rod Crvena kardinalska mantija; krocea.