Šta znači KROAZE?

» kroaze • muški rod Ime različitih svilenih i vunenih tkanina, naročito za postavu;
Korak u plesu.