Šta znači KROAZADA?

» kroazada • ženski rod Krstarenje, naročito morem; krstaški rat; u mačevanju: unakrstan udarac.