Šta znači KROATIZAM?

» kroatizam • muški rod Hrvatski izraz u nekom drugom jeziku.
Osobina svojstvena samo hrvatskom jeziku.
Psihička karakteristika Hrvata.