Šta znači KRO?

» KRO • skraćenica Komunalna radna organizacija.