Šta znači KRMENADLA?

» krmenadla • ženski rod Komad mesa pečen na žaru, obično od kičme svinje (nem.)