Šta znači KRIVOVERAC?

» krivoverac • muški rod Jeretik.