Šta znači KRIVA?

» kriva • ženski rod Linija u geometriji.

» kriva • ženski rod (medicina) Bolest u svinja.