Šta znači KRIV?

» kriv • pridev Savijen, iskrivljen, nije prav.