Šta znači KRISTALISATI?

» kristalisati • glagol Pretvarati (ili prelaziti) u geometrijske oblike, npr. kocku, tetraedar, oktaedar, šestostranu prizmu, tj. u kristale; fig. utvrditi, tačno odrediti.