Šta znači KRISTALAST?

» kristalast • pridev Koji ima svojstvo kristala; fig. savršeno bistar, provida, čist (kao kristal); supr. amorfan.