Šta znači KRISTALAN?

» kristalan • pridev Koji ima svojstvo kristala; fig. savršeno bistar, provida, čist (kao kristal); supr. amorfan. (grč.)