Šta znači KRISTAL-?

» kristal- • gr. 1. prva, početna reč u složenicama sa značenjem: led, sve što je ledu slično, kristal.