Šta znači KRIST?

» Krist • muški rod (lično) Hristos, osnivač hrišćanstva (grč.)