Šta znači KRIOSONDA?

» kriosonda • ženski rod Super-ohlađena pipaljka.