Šta znači KRIOGENIKA?

» kriogenika • ženski rod Skup naučnih disciplina koje se bave pojavama pri vlo niskim temperaturama (grč.)