Šta znači KRILCE?

» krilce • imenica Malo krilo.

» krilce • imenica (aeronautika) Zakrilce aviona.