Šta znači KRIKOIDAN?

» krikoidan • pridev Koji je u obliku prstena (ili beočuga), beočugast, prstenast.