Šta znači KRI?

» Kri • muški rod Kanadsko indijansko pleme.