Šta znači KRETA?

» kreta • ženski rod Kresta u petla; greben, vrh; perjanica; šiljak na šlemu; voj. kruna, venac grudobrana.