Šta znači KREATOR?

» kreator • muški rod Tvorac, stvoritelj, stvaralac, stvorilac; pronalazač. (lat.)