Šta znači KREATOFAGIJA?

» kreatofagija • ženski rod Mesožderstvo; v. kreofagija.