Šta znači KREATININ?

» kreatinin • muški rod (hemija) Proizvod lučenja belančevina, stvara se iz kreatina, nalazi se u mesu, krvi i mokraći kičmenjaka. C7 H4 N3 O, luči se u mokraći.