Šta znači KREATIN?

» kreatin • muški rod (hemija) Glavni sastojak mesa, krvi, mozga itd. u kičmenjaka. C4 H9 N3 Otkivo, mišić.