Šta znači KRAJ?

» kraj • muški rod Završetak, svršetak

» kraj • predlog Do, uz.