Šta znači KRAČINA?

» kračina • ženski rod (arhaično, zastarelo) Kratkoća, kratkost.