Šta znači KRABA?

» kraba • ženski rod (životinja) Mali morski rak.