Šta znači KRAAL?

» kraal • muški rod Hotentotsko selo.