Šta znači KPJ?

» KPJ • skraćenica Komunistička partija Jugoslavije.