Šta znači KOŠUTNJAK?

» Košutnjak • muški rod (geologija) Park, šuma i izletište u Beogradu, zahvata deo opština Čukarica i Rakovica, prostire se na 3hektara, na nadmorskoj visini od 2metara.
U istoriji je poznat kao mesto ubistva kneza Mihaila Obrenovića, 2maja 186godine. Sve do 190godine gusta stoletna šuma listopadnog i četinarskog drveća ispresecana mnogobrojnim stazama bila je zatvoreno lovište porodice Obrenović. Pretpostavlja se da je Košutnjak i dobio ime po košutama kojih je nekada ovde bilo u velikom broju.