Šta znači KOSTILO?

» kostilo • imenica Sprava za glačanje kože.