Šta znači KOSTIČKI?

» kostički • pridev Tamošnji; kostička roba, tamošnja roba.