Šta znači KOSTALNI?

» kostalni • nl. costalis rebrni, koji pripada rebrima.